Stemning

En stemning koster kr. 1100,- inkl. moms
Der beregnes transport efter zone princip.

Om stemning

Stemningen er en meget vigtig del af instrumentets pleje. Det er uhyre vigtigt for oplevelsen af klang og toneskønhed, at det er stemt rent.

Derfor er det vigtigt, at instrumentet regelmæssigt bliver stemt af en faguddannet pianostemmer.

Hvor ofte man skal lade sit instrument stemme er vanskeligt at sige, da det er forskelligt fra det ene instrument til det andet. Det afhænger af kvalitet, stand, temperatursvingninger og luftfugtighed.

Skal instrumentet behandles godt, skal det stemmes, når man kan høre det begynder at blive ustemt. Det vil for nogles vedkommende sige allerede efter 2-3 måneders forløb, mens andre kan holde 6-8 måneder. Men mere end 1 år må man ikke vente, da vil selv det bedste instrument være ustemt og trænge til stemning.

Kammertone

Et moderne instrument er bygget til en tonehøjde på 440 svingninger i sek., og yder der sit bedste. Der kan dog være ældre instrumenter, der ikke kan tåle det store træk (ca. 16 tons), som stemning i kammertonen giver. Stemning er da kun mulig, hvis den foretages i et laverer toneleje.

Pianostemmerens kvalifikationer

Siden man i Johan Seb. Bach’s tid opfandt den tempererede stemning, d.v.s. en udligning af tonestørrelsen indenfor toneskalaens 12 halve toner, har pianostemning været et fag, som kræver indgående studie og læretid. Det musikalske øre, der er indstillet på at høre de naturlige, rene klange, skal udvikles til at kunne høre og dermed bestemme den tempererede tonmes plads i skalaen.

Desuden kræves et udviklet håndelag i at behandle stemmenøglen, så stemmenaglen drejes og strengen flyttes på den rigtige måde. En ukyndig og uøvet hånd kan direkte ødelægge og umuliggøre, at instrumentet kan holde stemning.

Pianostemning bør derfor kun foretages af fagfolk, pianostemmere og instrumentmagere som kan dokumentere en forsvarlig uddannelse, se derfor efter mærket:

Medlem af D.P.I.F
Din garanti for en faguddannet
pianostemmer og instrumentmager