Klima

Klima/miljø

Et klaver eller flygel er hovedsageligt bygget af “levende” materialer, og trives bedst i et stabilt indeklima med jævn temperatur og fugtighed, og uden direkte sollys, træk eller kulde.

Vort danske klima er meget varieret med megen regn og fugtighed om efteråret, og ofte en meget brat overgang til vinter og kuldegrader, med andre ord kan det være “hårdt” at være klaver eller flygel i Danmark.

Myten om at et klaver ikke må placeres mod en ydervæg, er efter dagens isoleringskrav til nyere huse noget overdrevet, – derimod er det vigtigt at undgå placering af klaveret på et gulv med gulvvarme.

Tør luft er uden tvivl den ting, der frembyder størst fare for instrumenterne. Det går værst ud over de ældste instrumenter, som slet ikke er bygget til den meget tørre centralvarme og de meget høje temperaturer, man har i dag. Nye instrumenter kan i de fleste tilfælde bedre tåle det, da træet efterhånden bliver tørret meget mere omhyggeligt, før der bygges instrumenter af det.

Når et klaver eller flygel står i en stue, hvor luften er for tør, sker det, at træet efterhånden bliver helt udtørret, og der opstår revner. Enhver kan sikkert let forestille sig, at hvis sangbunden (den der forstærker tonen) slår revner, vil klangen blive mat og uren.

I mange tilfælde opstår der også klirren og raslen ved bestemte toner og akkorder. Hvis det er stemmestokken (det stykke træ hvori stemmenaglerne sidder) der er revnet, sker det, at naglerne går løse, og instrumentet ikke kan holde stemning.

Fugtighed kan gøre stor skade. Strenge, stemmenagler og andre stål- og jerndele ruster. Træet opsuger vand, så de små bevægelige dele i mekanikken går trægt, eller i værste tilfælde sætter sig helt fast. Filten mister sin elasticitet, hvorefter tonen bliver hård og uskøn i klangen.

Det bedste klima har et instrument når hygrometeret viser mellem 40-65 % relativ fugtighed i luften. Hvis den relative fugtighed kommer under 40 %, kan det gå ud over instrumentet, hvis ikke luften tilføres fugt.

Det anbefales at montere Piano Life Saver System i instrumentet, som hjælper til at opretholde den rette luftfugtighed under vores klimaskift.

Stueplanter er også gavnlige, hvis luften er tør. Det gamle råd om at placere en skål med vand indeni klaveret bør man undgå, da man risikerer at luftfugtigheden indeni klaveret bliver for høj.

Hvis den relative fugtighed i luften kommer over 65 %, er det vigtigt at fjerne fugt fra rummet, men husk at undgå direkte træk på instrumentet.

Møl, hmmmm, er det et problem længere? Ja, de er der faktisk endnu og kan meget hurtigt ødelægge filten i et instrument, – det er dog ikke noget stort problem. Hvis man har problemer med møl er det vigtigt at man kun bruger mølpulver, som man drysser lidt af ned i mekanikken. Flydende møldræber må under ingen omstændigheder anvendes, da det danner rust på strengene, og kan ødelægge mekanikken.